ویژگی معلم خصوصی زبان

ویژگی معلم خصوصی زبان

ویژگی معلم خصوصی زبان

شما، ویژگی معلم خصوصی زبان را در چه چیز می دانید؟

اگر به دنبال شرکت در کلاس خصوصی زبان انگلیسی هستید

و شرایط و ویژگی های مدرس زبان برایتان اهمیت دارد؛ باید نکاتی را در نظر داشته باشید.

در بررسی ویژگی های مدرس، علاوه بر تحصیلات و تجربیات

باید به ویژگی های مادرزادی شامل هوش هیجانی،هوش رفتاری نیز توجه داشت.

توانایی بر قراری ارتباط مدرس با زبان آموز:

بر خلاف تصور عوام که شرط اول قابل قبول بودن یک معلم را، از دید علمی می سنجند

در قدم اول باید به توانایی معلم در برقراری ارتباط با زبان آموز حساس شد

بسیاری از مدرسین هستند که با داشتن علمی به روز، توانایی انتقال مفاهیم به زبان آموزان را ندارند.

مدرس زبان، اگر مهارت های ارتباطی خوبی داشته باشد ( کلامی، غیر کلامی و تصویری، زبان بدن، ترسیم و تصویر سازی )

در صورتی که زبان آموز به صورت کلامی متوجه مسئله و نکته ای نشود، مدرس می تواند با کمک گرفتن از سایر مهارت های اجتماعی و ارتباطی

مفهوم را به زبان آموز منقل کند.

تعهد به آموزش:

یک مدرس، نسبت به کارش یابد متعهد باشد، که این تعهد در مرحله اول در راستای تلاش برای موفقیت زبان آموز است

و در مرحله بعد دانش به روز مدرس، بسیار مهم است.

در بین زبان آموزان و دانش آموزان اصطلاحی معروف رایج است: (معلم به اندازه آنچه بداند، خوب است.)

این اصطلاح بیانگر حساسیت سطح سواد مدرس است.

 اشتیاق به تدریس:

زمانی یک معلم و مدرس  به خوبی می تواند، مطالب و مفاهیم را به زبان منتقل کند

که خودش نسبت به آن اشتیاق داشته باشد، این اشتیاق نشان دهنده تسلط مدرس بر موضوع نیز هست

و همچنین این اشتیاق تاثیر مثبتی بر یادگیری زبان آموز دارد و تمایل به یادگیری در زبان آموز افزایش می یابد.

استفاده از خود زبان آموز در پروسه یادگیری:

ویژگی معلم خصوصی زبان

ویژگی معلم خصوصی زبان

 

یکی از مهارت هایی که مدرسین با تجربه در کلاس های تدریس دارند، در گیر کردن زبان آموز است.

مدرسی که با تجربه است، به خوبی می داند با هر زبان آموز چطور رفتار کند تا وی تمایل به مشارکت در مباحث درسی را داشته باشد.

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.